DOĐI, STVORČE DUŠE SVET

Dođi, Stvorče Duše svet!
Po tebi je svijet stvoren,
stvaraj ga i dalje.
I naše je srce svijet
kojemu treba tvoje stvarateljske moći;
iznova stvaraj što si jednom napravio.
Spajaj što se raspada.
Budi što je neplodno.
Pomlađuj staro.
Daj nam oči da vidimo svjetlo,
stvoreno i nestvoreno.
Daj nam snage donijeti rod
i radovati se u tijelu i duši.

Mekšaj ćudi kamene.
Od straha se kočimo,
oživi nas.
Očajnima daj snage,
nejakima jakosti,
dužnicima oproštenja,
vjere svima koji vjeru traže.

Nijemima daj riječi:
riječ ljubavi onima što ljube,
riječ zahvale zahvalnima,
riječ istine što istinu traže.
Riječ pouzdanja daj nepovjerljivima,
riječ hvale svima koji ne znaju
kako će slaviti tebe, Bože moj.

Oživljuj mrtve:
da bi se nemoćni podigli,
klonuli uspravili,
hromi prohodali,
besputnici našli put koji ti pokazuješ.
Daj da ugledaju cilj i oni koji ne nalaze smisla.
O dođi, Stvorče Duše svet!