LITANIJE PRESVETOG SRCA ISUSOVA

Gospodine, smiluj se
Kriste, smiluj se
Gospodine, smiluj se
Kriste, čuj nas
Kriste, usliši nas

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se
Duše sveti, Bože, smiluj nam se
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se

Srce Isusa, Sina Oca vječnoga, smiluj nam se
Srce Isusovo, u krilu Djevice Majke od Duha Svetoga sazdano, smiluj nam se
Srce Isusovo, s Riječju Božjom bitno sjedinjeno, smiluj nam se
Srce Isusovo, veličanstva beskrajnoga, smiluj nam se
Srce Isusovo, hrame Božji sveti, smiluj nam se
Srce Isusovo, šatore Višnjega, smiluj nam se
Srce Isusovo, kućo Božja i vrata nebeska, smiluj nam se
Srce Isusovo, žarko ognjište ljubavi, smiluj nam se
Srce Isusovo, pravde i ljubavi posudo, smiluj nam se
Srce Isusovo, dobrote i ljubavi puno, smiluj nam se
Srce Isusovo, kreposti sviju bezdno, smiluj nam se
Srce Isusovo, svake hvale predostojno smiluj nam se
Srce Isusovo, kralju i središte sviju srdaca, smiluj nam se
Srce Isusovo, u kojem je sve blago mudrosti i znanja, smiluj nam se
Srce Isusovo, u kojem prebiva sva punina božanstva, smiluj nam se
Srce Isusovo, koje je Ocu vrlo omiljelo, smiluj nam se
Srce Isusovo, od kojega punine svi mi primismo, smiluj nam se
Srce Isusovo, željo bregova vječnih, smiluj nam se
Srce Isusovo, strpljivo i mnogoga milosrđa, smiluj nam se
Srce Isusovo, bogato za sve koji zazivaju Tebe, smiluj nam se
Srce Isusovo, izvore života i svetosti, smiluj nam se
Srce Isusovo, pomirbo grijeha naših, smiluj nam se
Srce Isusovo, nasićeno pogrdama, smiluj nam se
Srce Isusovo, satrveno zbog opačina naših, smiluj nam se
Srce Isusovo, do smrti poslušno, smiluj nam se
Srce Isusovo, kopljem probodeno, smiluj nam se
Srce Isusovo, izvore sve utjehe, smiluj nam se
Srce Isusovo, živote i uskrsnuće naše, smiluj nam se
Srce Isusovo, mire i pomirenje naše, smiluj nam se
Srce Isusovo, žrtvo za grijehe, smiluj nam se
Srce Isusovo, spasenje onima koji se u Te ufaju, smiluj nam se
Srce Isusovo, ufanje onima koji u Tebi umiru, smiluj nam se
Srce Isusovo, milino sviju svetih, smiluj nam se

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Pomolimo se
Svemogući, vječni Bože, pogledaj na Srce ljubljenoga Sina svojega i na hvale i zadovoljštine koje u ime grešnika tebi prikazuje, i onima koji milosrđe tvoje mole, ti oproštenje udijeli umilostivljen, u ime istoga Sina svoga Isusa Krista, koji s tobom živi i kraljuje u vjeke vjekova. Amen.