LITANIJE ZA UMIRUĆE

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče, nebeski Bože, smiluj se njima!
Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj se njima!
Duše Sveti, Bože, smiluj se njima!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se njima!

Sveta Marijo, moli za umiruće!

Svi sveti anđeli i arkanđeli, molite za njih!
Sveti Abele, moli za njih!
Cijeli zbore pravednika, moli za njih!
Sveti Abrahame, moli za njih!
Sveti Ivane Krstitelju, moli za njih!
Sveti Josipe, moli za njih!
Svi sveti patrijarsi i proroci, molite za njih!
Sveti Petre, moli za njih!
Sveti Pavle, moli za njih!
Sveti Andrija, moli za njih!
Sveti Ivane, moli za njih!
Svi sveti apostoli i evanđelisti, molite za njih!
Svi sveti učenici Gospodnji, molite za njih!
Svi sveti mladenci, molite za njih!
Sveti Stjepane, moli za njih!
Sveti Lovro, moli za njih!
Svi sveti mučenici, molite za njih!
Sveti Silvestre, moli za njih!
Sveti Grgure, moli za njih!
Sveti Augustine, moli za njih!
Svi sveti biskupi i ispovjedaoci, molite za njih!
Sveti Benedikte, moli za njih!
Svet Franjo, moli za njih!
Sveti Kamilo, moli za njih!
Sveti Ivane od Boga, moli za njih!
Svi sveti redovnici i pustinjaci, molite za njih!
Sveta Marijo Magdaleno, moli za njih!
Sveta Lucijo, moli za njih!
Sve svete djevice i udovice, molite za njih!
Svi sveti i svetice Božje, zagovarajte ih!

Milostiv budi, oprosti im, Gospodine!

Milostiv budi, oslobodi ih, Gospodine!
Od srdžbe svoje, oslobodi ih, Gospodine!
Od smrtne pogibelji, oslobodi ih, Gospodine!
Od zle smrti, oslobodi ih, Gospodine!
Od muka paklenih, oslobodi ih, Gospodine!
Od svakoga zla, oslobodi ih, Gospodine!
Od đavlove vlasti, oslobodi ih, Gospodine!
Po rođenju svojem, oslobodi ih, Gospodine!
Po križu i muci svojoj, oslobodi ih, Gospodine!
Po smrti i ukopu svojem, oslobodi ih, Gospodine!
Po slavnom uskrsnuću svojem, oslobodi ih, Gospodine!
Po čudesnom uzašašću svojem, oslobodi ih, Gospodine!
Po milosti Duha Svetoga Utješitelja, oslobodi ih, Gospodine!
Na dan sudnji, oslobodi ih, Gospodine!

Mi grešnici, Tebe molimo, usliši nas!
Da im oprostiš, Tebe molimo, usliši nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Izbavi, Gospodine, duše službenika i službenica svojih od svih pogibli pakla, od zamka kazni i od svih nevolja! Amen!
(Prema Rimskom brevijaru)