LITANIJE SVIH SVETIH

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
ili:
Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, moli za nas!
Sveta Djevo djevica, moli za nas!
Sveti Mihaele, Gabriele i Rafaele, molite za nas!
Svi sveti anđeli, molite za nas!
Sveti Abrahame, moli za nas!
Sveti Mojsije, moli za nas!
Sveti Ilija, moli za nas!
Sveti Josipe, moli za nas!
Sveti Ivane Krstitelju, moli za nas!
Svi sveti patrijarsi i proroci, molite za nas!
Sveti Petre i Pavle, molite za nas!
Sveti Andrija, moli za nas!
Sveti Ivane i Jakove, molite za nas!
Sveti Toma, moli za nas!
Sveti Mateju, moli za nas!
Svi sveti apostoli, molite za nas!
Sveti Luka, moli za nas!
Sveti Marko, moli za nas!
Sveti Barnaba, moli za nas!
Sveta Marijo Magdaleno, moli za nas!
Svi sveti učenici Gospodnji, molite za nas!
Sveti Stjepane, moli za nas!
Sveti Ignacije Antiohijski, moli za nas!
Sveti Polikarpe, moli za nas!
Sveti Justine, moli za nas!
Sveti Lovro, moli za nas!
Sveti Ciprijane, moli za nas!
Sveti Bonifacije, moli za nas!
Sveti Toma Beket, moli za nas!
Sveti Ivane Fišer i Toma Mor, moli za nas!
Sveti Pavle Miki, moli za nas!
Sveti Izače Žog i Ivane Brebefski, molite za nas!
Sveti Petre Šanel, moli za nas!
Sveti Karlo Luanga, moli za nas!
Svete Perpetuo i Felicito, molite za nas!
Sveta Janjo, moli za nas!
Sveta Marijo Goreti, moli za nas!
Svi sveti mučenici, molite za nas!

Sveti Leone i Grgure, molite za nas!
Sveti Ambrozije, moli za nas!
Sveti Jeronime, moli za nas!
Sveti Augustine, moli za nas!
Sveti Atanazije, moli za nas!
Sveti Bazilije i Grgure Nazijanski, molite za nas!
Sveti Ivane Zlatousti, moli za nas!
Sveti Martine, moli za nas!
Sveti Patriče, moli za nas!
Sveti Ćirile i Metode, molite za nas!
Sveti Karlo Bartolomejski, moli za nas!
Sveti Franjo Saleški, moli za nas!
Sveti Pio Deseti, moli za nas!
Sveti Antune, moli za nas!
Sveti Benedikte, moli za nas!
Sveti Bernarde, moli za nas!
Sveti Franjo i Dominiče, molite za nas!
Sveti Toma Akvinski, moli za nas!
Sveti Ignacije Lojola, moli za nas!
Sveti Franjo Ksaverski, moli za nas!
Sveti Vinko Paulski, moli za nas!
Sveti Ivane Marija Vijaneju, moli za nas!
Sveti Ivane Bosko, moli za nas!
Sveta Katarino Sijenska, moli za nas!
Sveta Terezijo Avilska, moli za nas!
Sveta Ružo Limska, moli za nas!
Sveti Ljudevite, moli za nas!
Sveta Moniko, moli za nas!
Sveta Elizabeto Ugarska, moli za nas!
Svi sveci i svetice Božje, molite za nas!

Milostiv budi, oprosti nam Gospodine!

Od svakog zla, oslobodi nas Gospodine!
Od svakog grijeha, oslobodi nas Gospodine!
Od zasjeda vražjih, oslobodi nas Gospodine!
Od srdžbe, mržnje i svake zle volje, oslobodi nas Gospodine!
Od smrti vječne, oslobodi nas Gospodine!
Po utjelovljenju svojem, oslobodi nas Gospodine!
Po rođenju svojem, oslobodi nas Gospodine!
Po krstu i svetom postu svojem, oslobodi nas Gospodine!
Po križu i muci svojoj, oslobodi nas Gospodine!
Po smrti i pokopu svojem, oslobodi nas Gospodine!
Po svetom uskrsnuću svojem, oslobodi nas Gospodine!
Po čudesnom uzašašću svojem, oslobodi nas Gospodine!
Po poslanju Duha Svetoga, oslobodi nas Gospodine!
Po slavnom dolasku svojem, oslobodi nas Gospodine!

Da nam oprostiš, molimo Te, usliši nas!
Da se dostojiš na pravu pokoru nas privesti, molimo Te, usliši nas!
Da se dostojiš nas same u svetoj službi ohrabriti i očuvati, molimo Te, usliši nas!
Da sve dobrotvore naše vječnim dobrima nagradiš, molimo Te, usliši nas!
Da se dostojiš plodove zemlji dati i očuvati, molimo Te, usliši nas!
Da se dostojiš svoju svetu Crkvu ravnati i očuvati, molimo Te, usliši nas!
Da se dostojiš apostolskog poglavicu i sve crkvene redove u svetoj vjeri sačuvati, molimo Te, usliši nas!
Da se dostojiš svima, koji u Krista vjeruju, jedinstvo podijeliti, molimo Te, usliši nas!
Da se dostojiš sve ljude k svjetlu Evanđelja privesti, molimo Te, usliši nas!

Kriste, čuj nas – Kriste, čuj nas
Kriste, usliši nas – Kriste, usliši nas
ili:
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Pomolimo se
Bože, utočište naše i kreposti, priteci pobožnim molbama Crkve svoje, sam početniče pobožnosti, i podaj da ono što vjerno molimo, zasigurno postignemo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
ili:
Bože, koji vidiš da mi zbog svoje slabosti propadamo, milosrdno nas na ljubav prema tvome imenu ponovno raspali po primjerima tvojih svetih. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.