IZBOR

Život je kratak.
Smrt je sigurna,
a nepoznat je
trenutak umiranja.
Mi imamo samo
jedan jedini život.
Ako ga izgubimo –
što tada?
Bog te vidi.
Bog će biti tvoj sudac.
Ili raj ili pakao –
izbor je tvoj.
Sve prolazi.
Uskoro će biti kraj.
Ali vječnost,
ona ostaje zauvijek.

Sv. Gašpar del Bufalo