HOSANA

Ja vidim kralja slave silazi
na oblaku Zemlja sva podrhtava.
Ja vidim ljubav, milost peru naše grijehe sve,
mi pjevamo, mi pjevamo.
Hosana, hosana, hosana u visini!
Ja vidim pokoljenje,
mjesto traži ustaje potpuno predano.
Ja vidim obraćenje
dolazi dok molimo
mi padamo na koljena.
Hosana, hosana, hosana u visini!
Izliječi me i očisti Oči mi za neviđeno otvori
Nauči me ljubiti kako ljubiš ti.
Daj da tvoja budem sva,
sve što jesam radi tvoga kraljevstva
dok sa zemlje ulazim u vječnost.
Hosana, hosana, hosana u visini

izvodi: grupa Emanuel

glazba i tekst: Brooke Ligertwood
aranžman: Domagoj Pavin